محمد نریمانی

تصویربردار

تدوینگر

فریلنسر

فیلمبردار

عکاس

محمد نریمانی

تصویربردار

تدوینگر

فریلنسر

فیلمبردار

عکاس

https://dl.monarimani.ir/CV/Rasaa/Madrasneh%20Ad%20Story.mp4

استوری تبلیغاتی مدرسانه – TextMotion

  • تدوین: محمد نریمانی
  • سفارش دهنده: اموزشگاه مدرسانه
  • کارفرما: رسامتن نقش جهان
مشاهده دمو