محمد نریمانی

تصویربردار

تدوینگر

فریلنسر

فیلمبردار

عکاس

محمد نریمانی

تصویربردار

تدوینگر

فریلنسر

فیلمبردار

عکاس

استوری تبلیغاتی موبا

  • تدوینگر: محمد نریمانی
  • سفارش دهنده: موبا
  • کارفرما: رسا متن نقش جهان