محمد نریمانی

تصویربردار

تدوینگر

فریلنسر

فیلمبردار

عکاس

محمد نریمانی

تصویربردار

تدوینگر

فریلنسر

فیلمبردار

عکاس

تیزر تبلیغاتی مدرسانه

  • تصویربردار: محمد نریمانی
  • تدوین: محمد نریمانی
  • سفارش دهنده: مَدرَسانه
  • کارفرما: شرکت علوم ارتباطات رسا متن نقش جهان
مشاهده دمو