محمد نریمانی

تصویربردار

تدوینگر

فریلنسر

فیلمبردار

عکاس

محمد نریمانی

تصویربردار

تدوینگر

فریلنسر

فیلمبردار

عکاس

https://dl.monarimani.ir/CV/Maher/Maher%20consultation%20Ads%20Video.mp4

تیزر تبلیغات ماهر در شبکه مجازی – هم فکری

  • تصویربردار: محمد نریمانی
  • تدوین: محمد نریمانی
  • سفارش دهنده: شرکت ماهر
  • کارفرما: شرکت ماهر