محمد نریمانی

تصویربردار

تدوینگر

فریلنسر

فیلمبردار

عکاس

محمد نریمانی

تصویربردار

تدوینگر

فریلنسر

فیلمبردار

عکاس

تیزر دستگاه لیزر لندلا – سان لیزر

  • تصویربردار: محمد نریمانی
  • تدوین: حسین اسماعیلی
  • کارفرما: آژانس تیلیغات نکسوس
  • سفارش دهنده: سان لیزر
مشاهده دمو