محمد نریمانی

تصویربردار

تدوینگر

فریلنسر

فیلمبردار

عکاس

محمد نریمانی

تصویربردار

تدوینگر

فریلنسر

فیلمبردار

عکاس

تیزر دوره اپراتوری لیزر – دکتر مشایخی

  • تصویربردار: محمد نریمانی
  • تدوین: محمد نریمانی
  • سفارش دهنده: مجموعه شاپ لیزر - دکتر مشایخی
  • کارفرما: شرکت علوم ارتباطات رسا متن نقش جهان
مشاهده دمو