محمد نریمانی

تصویربردار

تدوینگر

فریلنسر

فیلمبردار

عکاس

محمد نریمانی

تصویربردار

تدوینگر

فریلنسر

فیلمبردار

عکاس

تیزر مستند سپاهان الکترود – حضور در جلسات B2B با تجار عمانی

  • تصویربردار: محمد نریمانی
  • تدوین: محمد نریمانی
  • سفارش دهنده: شرکت الکترود صنعت نگین سپاهان از هولدینگ ارمانی
  • کارفرما: شرکت علوم ارتباطات رسا متن نقش جهان
مشاهده دمو