محمد نریمانی

تصویربردار

تدوینگر

فریلنسر

فیلمبردار

عکاس

محمد نریمانی

تصویربردار

تدوینگر

فریلنسر

فیلمبردار

عکاس

تیزر معرفی شرکت صباشیردوش پارس

  • تصویربردار: حامد امیری
  • تدوین: محمد نریمانی
  • سفارش دهنده: شرکت صبا شیردوش پارس
  • کارفرما: شرکت علوم ارتباطات رسا متن نقش جهان
مشاهده دمو
این تیزر به درخواست شرکت صبا شیردوش پارس تدوین شد. چالش ها: دستاوردها: