محمد نریمانی

تصویربردار

تدوینگر

فریلنسر

فیلمبردار

عکاس

محمد نریمانی

تصویربردار

تدوینگر

فریلنسر

فیلمبردار

عکاس

تیزر نمایشگاه گروه صنایع و معادن سیلک

  • تصویربردار: محمد نریمانی
  • تدوین: محمد نریمانی
مشاهده دمو