محمد نریمانی

تصویربردار

تدوینگر

فریلنسر

فیلمبردار

عکاس

محمد نریمانی

تصویربردار

تدوینگر

فریلنسر

فیلمبردار

عکاس

http://dl.monarimani.ir/CV/Maher/Mr.SahlAbadi%20-%203Mim%20-%20Maher.mp4

مصاحبه آقای سهل آبادی – برنامه ۳میم

  • تصویربردار: محمد نریمانی، سلمان چرمهینی
  • کارگردان: علیرضا اشتیاقی
  • تدوین: محمد نریمانی
  • اسپانسر: شرکت ماهر محور موفقیت