محمد نریمانی

تصویربردار

تدوینگر

فریلنسر

فیلمبردار

عکاس

محمد نریمانی

تصویربردار

تدوینگر

فریلنسر

فیلمبردار

عکاس

https://dl.monarimani.ir/CV/Freelance/%D9%85%D9%8A%D8%B2%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%20%D8%B7%D9%84%D8%A7%20-%20%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B2.mp4

نمایشگاه طلا و جواهر تبریز – میز کشوری توسعه صنعت طلا

  • تصویربردار: محمد نریمانی
  • تدوین، کارفرما: رساتصویر
مشاهده دمو