محمد نریمانی

تصویربردار

تدوینگر

فریلنسر

فیلمبردار

عکاس

محمد نریمانی

تصویربردار

تدوینگر

فریلنسر

فیلمبردار

عکاس

همایش تجلیل از کارفرمای سرآمد استان اصفهان

  • تصویربردار حرکتی: محمد نریمانی
  • تصویربردر ثابت: حمید ملکوتی - حسین پاکنژاد - امید وزوانی
  • سفارش دهنده: اتاق بازرگانی اصفهان
  • کارفرما: ماهر
مشاهده دمو