محمد نریمانی

تصویربردار

تدوینگر

فریلنسر

فیلمبردار

عکاس

محمد نریمانی

تصویربردار

تدوینگر

فریلنسر

فیلمبردار

عکاس

ویدئو “اگه گفتی من چی هستم” برای کودکان

  • تدوین: محمد نریمانی
  • کارفرما و سفارش دهنده: شرکت علوم ارتباطات رسا متن نقش جهان