محمد نریمانی

تصویربردار

تدوینگر

فریلنسر

فیلمبردار

عکاس

محمد نریمانی

تصویربردار

تدوینگر

فریلنسر

فیلمبردار

عکاس

گزارش عملکرد خیریه شجره طیبه جهت ارائه در همایش سیتی سنتر

مشاهده دمو